Felvételi 2022 / július

12-sz-melleklet-felveteli-modszertan-kepzomuveszet-grafika.docx

Képzőművészet - Grafika szak / Alapképzés

diagram 1

 

 

Beiratkozás

2022. július 11-22

Felvételi vizsgák időpontja

2022. július 25-26

Eredményhirdetés

2022. július 25-27

Fellebbezés

eredményhirdetéstől számított 48 órán belül

Anyakönyvezés

2022. július 25-29.

 

A felvételi hagyományos, off-line módon fog zajlani.

Képzőművészet-Grafika szak, BA alapképzés

 

 1. Próba:
 2. 2022. július 25​ - 8 óra

Természet utáni rajz pl. csendélet, portré, stb. a hagyományos rajzeszközök segítségével: (ceruza, szén, tus, pasztell).

Ennek a feladatnak a jelentősége, a megfigyelő képesség, az arányérzék, a tömeg visszaadásának és a kifejezési készségnek a felmérése.

 

2.1. Próba: 

2022. július 26 - 9 óra

Kreatív gyakorlat, amely az alkotói fantázia, a kompozíciós készség, az alkalmazott grafikára való hajlam megállapítására irányul. A gyakorlathoz felhasználható anyagok: különböző rajzeszközök, színes ceruza, akvarell stb. folyóiratból kivágott betűtípusok, fotók, színes felületek és papírragasztó. A munkát 50*70 cm méretben kell megalkotni. A vizsga ideje 4 óra.

 

Amennyiben a felvételiző nem tartja be a fenti szabályokat, a versenyből kizárható.

 

A vizsga időtartama 4 óra.

 

2.2. Próba:

2022. július 25​-26, 17 órai kezdettel

Interjú a felvételiző személyes alkotói mappája kapcsán, melynek tartalmaznia kell különböző médiumban – mint rajz, fotó, alkalmazott grafikai kompozíció (graphic design, könyvgrafika, plakát), számítógépes grafika, videóklip, számítógépes animáció vagy intermédia típusú elképzelés - kb. 25 darab általa készített alkotást.

Az interjú célja: letesztelni a jelentkező diák intellektuális beállítottságát, intelligenciáját és a szakosítási iránynak megfelelő képességét. A személyes alkotói mappát a felvételizők egy borítékba helyezve eljuttatják a Művészeti Kar titkárságára vagy postán, vagy személyesen (Oradea – 410209, str. Primariei nr. 27 ).  A személyes alkotói mappa meg kell, hogy érkezzen a titkárságra legkésőbb a beiratkozás napján. A felvételizők meghívást kapnak egy online oktatói platformra és az interjú az egész bizottság előtt fog zajlani.

 

A felvételi jegy összetétele:

 

50% természet utáni rajz

40% kreatív gyakorlatok és interjú

10% érettségi átlag

 

Beiratkozás

2022. július 11-22

Felvételi vizsgák időpontja

2022. július 25-26

Eredményhirdetés

2022. július 25-27

Fellebbezés

eredményhirdetéstől számított 48 órán belül

Anyakönyvezés

2022. július 25-29.


Helyek száma:

Tandíjmentes helyek:  23

Tandíjas helyek: 12


Beiratkozási iratok:

 • beiratkozási kérelem - nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető;
 • érettségi diploma vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat (a 8. pontban rögzítettek szerint). A 2016-ban érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyet. Támogatott helyre bejutottak az egyetemi év megkezdése előtt kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján alkalmas az adott szak elvégzésére;
 • 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép;
 • születési bizonyítvány hitelesített másolata.

Esetenként szükséges még:

 • házassági bizonyítvány hitelesített másolata;
 • hallgatói igazolvány, vagy a hallgatói státuszt igazoló okirat azoknak a jelentkezőknek, akik egy másik felsőoktatási intézmény, illetve másik szak hallgatói;
 • felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak vagy intézmény felvételi vizsgájára jelentkeznek;
 • egyetemi vagy főiskolai oklevél hitelesített másolata;
 • tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért I, II, III helyezést, vagy dicséretet igazoló oklevelek (eredeti vagy hitelesített fénymásolat);
 • a szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb dokumentumok;

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • halotti bizonyítvány hitelesített másolata, félárvák és árvák esetében;
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

Külföldi állampolgárok beiratkozásához szükséges iratok:

 • születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;
 • orvosi igazolás (egy nemzetközi nyelven);
 • 3 db. fénykép.
 • a tanulmányi befogadó levél kibocsájtását igénylő kérvény; letölthető innen


 

Ajánlott könyvészet

Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Megjelent: Gondolat kiadó, Bp., 1979.
Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Megjelent: Gondolat kiadó, Bp., 1979.
Beke László: Műalkotások elemzése (1). Képzőművészet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Beke László: Műalkotások elemzése (1). Képzőművészet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

 

 

  

 

 

 

 

 

 


A felvételi jegy összetétele

50 % - megfigyelés utáni rajz próba

40 % - kreativitás próba, portfólió

10 % - érettségi átlag


 

 

 

 

 

 

 

 

 

diagram 2