Művészeti anatómia 1.

A tantárgy típusa: kötelező

A tantárgy felépítése:

  • 1. szemeszter – 2 kredit, 1 előadás, 1 szeminárium

A tantárgy oktatója: Uto Gusztav


A tantárgy célkitűzései

  • Az emberi test szerkezetének, morfológiájának, arányainak megértése
  • Az emberi test mozgásának tanulmányozása, funkcionális öszefüggéseinek megértése (szerkezet és mozgás közötti összefüggések felfedezése)
  • A látszati formák és az allattuk húzodó, rejtett formák közötti korreláció felfedezése
  • A biológiai (anatómiai) adatok, információk plasztikai „átfordítása” a grafikai képalkotás különböző eszközeinek a felhasználásával (különböző megjelenítési módok, technikák, stílusok, médiumok, stb.)

Általános bibliográfia

  • Gottfried Bammes: Der Nackte Mensch (Az emberi test anatómiája)
  • Burne Hogarth: Dynamic Anatomy (Dinamikus anatómia)
  • Barcsay Jenő: Művészeti anatómia
  • Székely Bertalan Mozgástanulmányai, M.K.Főiskola, Balassi Kiadó – Tartóshullám, Bp, 1992
  • Gheorghe Ghiţescu: Anatomie artistică

Analitikus terv