Grafikai technikák – Metszet 1.

A tantárgy típusa: kötelező

A tantárgy felépítése:

 • 3. szemeszter – 10 kredit, 14 előadás, 14 szeminárium

A tantárgy oktatója:

 • előadás: dr. habil. Szepessy Béla
 • szeminárium: dr. habil. Szepessy Béla

Analitikus terv


A tantárgy célkitűzései

A sokszorosító grafika magasabb színvonalú tudásszintjét (a tervezéstől a kivitelezésig) a szakmai fogások elsajátítása és a gyakorlati műhelymunka alakíthatja ki. A művészi grafika mindig „figyelt” a korszerű nyomdászat vívmányaira, technológiájára és a kezdetektől fogva a festészet vizuális értékrendjét igyekezett megközelíteni. Párhuzamot állítunk a hagyományos nyomási technikák (magasnyomás, mélynyomás, síknyomás, szita) és a kortárs nyomdai kivitelezés között. A manualitás olyan pluszt ad a korunk digitális merev, túl tökéletes látványvilágához ahol a tervezés nem fejeződik be az asztalon hanem végigkíséri az egész
folyamatot és kis hibáival emberivé, szerethetővé teszi a grafikát. A színrétegek egymásra nyomással keverednek ezzel egy örök művészi és nyomdatechnikai problematika kerül kiaknázásra.


A tantárgy tartalma

  Előadások Heti óraszám
3. félév

Sokszorosító grafikai adatok

 • A nyomástechnikák elméleti megismerése magasnyomás (fametszet, linoleummetszet), mélynyomás (rézmetszet, rézkarc (aquaforte, aquatinta), hidegtű, mezotinta), síknyomás (litográfia, ofszet), szitanyomás
 • Az európai grafikai művészet és a távolkeleti (Japán, Kína) grafika története
 • Nyomtatás alapjai, kollázs technika
 • Magasnyomás: linoleummetszet plusz bármilyen metszhető anyag lenyomatai
 • Mélynyomás: hidegtű
 • Szignózás, számozás szabályai
1
4. félév

Síknyomás

 • A sokszorosító grafika és kortárs illusztráció kölcsönhatásai
 • Manuális és digitális technikák keveredésének műfajai
 • A nyomóforma elkészítése
 • Nyomtatásra alkalmas papirok és más anyagok kikísérletezése
 • Litográfia vagy ofszet technikával készült színes levonatok
1
5. félév

Szitanyomat

 • Szitanyomás története Kínától, Amerikáig és kifejezésbeli sajátossága a képzőművészetben (Pop Art)
 • A grafika megtervezése a szitanyomás sajátosságait figyelembe véve
 • Színbontás készítése a grafikáról
 • Levilágítás, a szita előkészítése
 • Nyomtatás különböző anyagra és a szita kimosása
1

Általános bibliográfia

 • Stefanovits Péter: Kézikönyv a sokszorosító grafika oktatásához 1 
 • Illustration Now 1, 2, 3.
 • Francoise Monnin (1993): Le collage. Editions Fleurus, Paris
 • POP Art
 • Új Lenyomat A magyar Grafikusművészek Szövetsége
 • Jeremy Myerson (2004): Beware Wet Paint. PHAIDON .London
 • Gisela Kozak & Julius Wiedemann (2003): JAPONESE GRAPHICS NOW! Taschen Koln, London, Los Angeles, Madrid, Paris, Tokyo
 • Kisgrafika katalógusok 1994-2004
 • Magazinok: Mai Művészet, Balkon

Weboldalak: