Művészettörténet 3.

A tantárgy típusa: kötelező

A tantárgy felépítése:

 • 3. szemeszter – 3 kredit, 1 előadás, 1 szeminárium

A tantárgy oktatója: dr. Kányádi Iréne


Analitikus terv


Általános bibliográfia

 • A konstruktivizmus. Válogatás a mozgalom dokumentumaiból. Gondolat, Budapest, 1979.
 • Aknai Tamás: Egyetemes művészettörténet 1945-1980. Dialógus-Campus, Budapest-Pécs, 2001.
 • Anfam, D.: Abstract – Expresionismus, World of Art. Thames and Hudson, London, 1990.
 • Aradi Nóra: Absztrakt képzőművészet. Kossuth, Budapest, 1964
 • Aragon, Louis: A kollázs. Corvina, Budapest, f.a.
 • Arnheim, Rudolf: Arta şi percepţia vizuală. O psihologie a văzului creator. Meridiane, Bucureşti, 1979.
 • Ashton, D.: American Art since 1945. Oxford University Press, New-York, 1982.
 • Baker, K.: Minimalism. Abbesille Press, New-York, 1989.
 • Balas, Edith – Passuth Krisztina: Brâncuşi és Brancusi. Noran, Budapest, 2005.
 • Barilli, Renato: Sculpture moderne. Ed. CELIV, Paris, 1992.
 • Benevolo, L.: Hystory of Modern Architecture. M.I.T.Press, Cambridge Mass., 1971.
 • Benoist, Luc: La sculpture en Europe. Presses Universitaire de France, Paris, 1971.
 • Bernard, Edina: A modern művészet 1905-1945. Helikon-Larousse, Budapest, 2000.
 • Beuys, Joseph: Plastica socială. Idea, Cluj, 2003.
 • Bowness, Alan: Modern European Art. Thames and Hudson. London, 1997.
 • Crane, D.: Transformation of the Avant-garde. The New York Art World, 1940–1985.
 • Danto, Arthur C.: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, Budapest, 1997.
 • Fer, B.: Realism, rationalism, Surrealism: Art Between the Wars. Yale University, New Haven, 1980.
 • Clerin Ph.: La sculpture. Dessain et Tolra, Larousse – Bordas, Paris, 2000.
 • Dempsey, Amy: A modern művészet története. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2003.
 • Gale, Matthew: Dada&Surrealism. Phaidon, London, 1997.
 • Goldberg, R.: Performance Art. Thames and Hudson, London, 1988.
 • Gombrich, E.H.: A képi ábrázolás pszihológiája. Gondolat, Budapest, 1972.
 • Grigorescu, D.: Arta americană. Ed.Meridiane, Bucureşti, 1973.
 • Hamilton, G.H.: Painting and sculpture in Europe 1880-1940. PHA, London, 1993
 • Harlan, V.: Mi a művészet? Műhelybeszélgetések Beuysszal. Metronóm, Budapest, 2001.
 • Hertz, R.: Theories of Contemporary Art. Prentice Hall, London, 1985.
 • Hommacher, A.M.: L’evolution de la sculpture contemporane. Ed.Cercle d’Art, Paris, 1971.
 • Hunter, S. – J. Iacobus: Modern Art: Painting, Sculpture, Arhitecture. Harry N.Abrams, New-Itten, Johannes: A színek művészete. Corvina, Budapest, 1980.
 • Janson, W.H. – Janson A.: History of art. Thames and Hudson, London, 2001.
 • Jeffrey, I.: Photography: A Concise History. World of Art. Thames and Hudson, London, 1981.
 • Kaprow, A.: Assemblage, environmentek & happeningek. Balassi, Budapest, 1998.
 • Kassák Lajos: Az izmusok története. Magvető, Budapest, 1972.
 • Kassák L. – Moholy-Nagy László: Új művészek könyve. Európa, Budapest, 1977.
 • Kepes György: A látás nyelve. Gondolat, Budapest, 1979.
 • Lucie-Smith, Eduard: XX. századi művészek élete. Glória, Budapest, 2000.
 • Lodder, C.: Russian Constructivism. Yale University Press, New Haven, London, 1983.
 • Lyotard, Jean François: Le Postmoderne expliqué aux enfants. Galileé, Paris, 1988.
 • Micheli, M. de: Avangarda artistică a secolului XX. Meridiane, Bucureşti, 1968.
 • Micheli, M. de: Avantgardizmus. Gondolat, 1969
 • Micheli, M. de: Manifeste revoluţionare. Europa. 1900-1940. Meridiane, Bucureşti, 1980.
 • Moholy-Nagy László: A festéktől a fényig. Kriterion, Bukarest, 1979.
 • Murray, Peter – Murray, Linda: Dictionary of Art and Artists. Penguin, London, 1997 (1. ed. 1959).
 • Oliva, Bonito Achille: Avantguardia – Transavantguardia. Milano, 2000.
 • Olivera, N. – de N. Oxley – M. Petry: Instalation Art. Thames and Hudson, London, 1994.
 • Popper, F.: Art of the Electronics Age. Thames and Hudson, London, 1993.
 • Signac, Paul: De la Delacroix la neoimpresionism. Meridiane, Bucureşti, 1971.
 • Read, Herbert E.: The Art of Sculpture. Faber and Faber, London, 1956.
 • Read, Herbert: A modern festészet. Corvina, Budapest, 1968.
 • Read, Herbert: A modern szobrászat. Corvina, Budapest, 1968.