Vizuális művészetek esztétikája 2.

A tantárgy típusa: kötelező

A tantárgy felépítése:

 • 4. szemeszter – 1 előadás, 1 szeminárium

A tantárgy oktatója: dr. Horváth Gizella

A tantárgy célkitűzése: átadni / elsajátítani az esztétika alapfogalmait.


Analitikus terv


Általános bibliográfia

 • Arisztotelész (1963) Poétika, Budapest
 • Auerbach, Erich - Mimézis, Budapest (1985)
 • Baudrillard, Jean - Simulations, New York (1990)
 • Berger,P - Luckmann,Th - The Social Construction of Reality, New York  (1966)
 • Castoriadis,C - The Imagery Institution of Society (1970)
 • Danto, A - The Transfiguration of the Common Place, New York (1981)
 • Dilthey,Wilhelm - Trăire şi poezie, Ed. Univers,Bucureşti (1978)
 • Michel Dufrenne - Fenomenologia experienţei estetice, Ed Meridiane, Bucureşti
 • Umberto Eco - A nyitott mű, Budapest; Travels in Hyperreality, The Limits of Interpretation (1976)
 • Ellis,John  - Against Deconstuction
 • Focillon,Henry - A formák élete, Budapest
 • Gadamer, Hans-Georg - A szép aktualitása, Budapest
 • Gehlen, A., - Kor-képek. A moderrn festészet szociológiája, Budapest
 • Gombrich, E.H. - The Sense of order
 • Hegel, G.W.F. - Esztétikai előadások, Budapest
 • Heidegger, M., - A műalkotás eredete, Budapest
 • Kant, I. - Az ítélőerő kritikája, Budapest
 • Nietzsche, Fr. - A tragédia születése, Budapest
 • Panofsky, E. - A jelentés a vizuális művészetekben, Budapest
 • Ricoeur, P. - Metafora vie, Meridiane, Bucuresti
 • Rorty, R. - Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge
 • Schlegel, A, és F. - Vállogatott esztétikai írások, Budapest
 • Sontag, S. - Against Interpretation, New York