Képszemiotika 2.

A tantárgy típusa: opcionális

A tantárgy felépítése:

 • 6. szemeszter – 1 előadás, 1 labor

A tantárgy oktatója: Hausmann Cecília


Analitikus terv


Általános bibliográfia

 • Arisztotelész (1963) Poétika, Budapest
 • Auerbach, Erich(1985) Mimézis. Budapest
 • Baudrillard, Jean(1990) Simulations,New York,
 • Berger,P-Luckmann,Th(1966) The Social Construction of Reality, New York,
 • Castoriadis,C(1970) The Imagery Institution of Society,
 • Danto, A (1981) The Transfiguration of the Common Place, New York,
 • Dilthey, Wilhelm (1978) Trăire şi poezie, Ed. Univers,Bucureşti,
 • Michel Dufrenne, Fenomenologia experienţei estetice, Ed Meridiane, Bucureşti,
 • Umberto Eco A nyitott mű, (1976) Budapest; Travels in Hyperreality, The Limits of Interpretation;
 • Ellis, John Against Deconstuction;
 • Focillon, Henry A formák élete, Budapest;
 • Gadamer, Hans-Georg: A szép aktualitása, Budapest;
 • Gehlen, A., Kor-képek. A moderrn festészet szociológiája, Budapest;
 • Gombrich, E.H., The Sense of order,
 • Hegel, G.W.F. Esztétikai előadások, Bp.,
 • Heidegger, M., A műalkotás eredete, Bp.,
 • Kant, I., Az ítélőerő kritikája, Bp.,
 • Nietzsche, Fr., A tragédia születése, Bp.,
 • Panofsky, E., A jelentés a vizuális művészetekben, Bp.,
 • Ricoeur, P., Metafora vie, Meridiane,Bucuresti;
 • Rorty, R Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge;
 • Schlegel, A, és F. Vállogatott esztétikai írások, Bp.,
 • Sontag, S., Against Interpretation, New York.