Studiul desenului pentru grafică 2.

Regimul disciplinei: obligatorie

Structura disciplinei:

  • semestrul 4. - 1 curs, 1 seminar
  • credite: 3

Titularul activităţii de curs: Ütő Gusztáv, dr.

Titularul activităţii de seminar: Izsák Előd

Studiul desenului asociat cu studiul formei, culorii şi compoziţiei, urmat de alte discipline de specialitate stă la bază pregătirii unei culturi vizuale, asigură accesul la frecventarea tezaurului universal al artelor vizuale, contribuie la formarea unui instrument de lucru-unui limbaj specializat de cunoaştere , explorare şi prelucrare a realităţii materiale şi spirituale. Prin conţinutul său această disciplină oferă cursanţilor posibilitatea cunoaşterii şi însuşirii gramaticii limbajului vizual pentru o comunicare profesională cu aplicaţii la specificul graficii publicitare.

Bibliografie

  • André Lhote: Tratate despre peisaj şi figură (umană), Editura Meridiană, Bucureşti, 1969
  • George Popa: Semnificaţiile spaţiului, Editura Meridiană, Bucureşti, 1973
  • Yvonne Hassan: Paul Klee şi pictura modernă, Editura Meridiană, Bucureşti, 1999
  • Heinrich Wölfflin – Principii fundamentale ale istoriei artei, editura Meridian, Bucureşti, 1968
  • Rudolf Arnhein – Arta şi percepţia vizuală, editura Meridian, Bucureşti, 1979

Fișa analitică