Sisteme de repr. spaţiale (instalaţie, paper art) 2.

Această disciplină asimilată mai recent în programul de studii urmăreşte să interconecteze diferite altă discipline artistice contemporane. Pornind de la experienţa de spaţiu a instalaţionismului, ca mod de reconfigurare a unui ambient, fie a unei incinte, fie a unui spaţiu liber, studenţii de la specialităţile de arte vizuale vor fi iniţiaţi în pătrunderea dincolo de limitele propriilor specializări;li se oferă un alt orizont, nou şi posibilităţi de exprimare adecvate. Pornind de la dezideratul artei contemporane care are în vedere „fuziunea artei şi vieţii” această disciplină răspunde dorinţelor studenşilor de a înţelege câmpul lor de intervenţie, de la schiţa de idee (din atelier) până la locul public, galeria, spaţiul liber, spaţiul virtual, oricare spaţiu pe care doreşte să-l transfigureze)

Este o şansă de a înţelege istoricul propriei realizări, de la gestaţie la instalaţia propriu-zisă. În cazul instalaţiei de artă, spaţiul este într-un dialog activ cu lucrurile şi cu lumea care le conţine, termenul de instalaţie ascunzând, în acelaşi timp, procedeele care activează semnificaţiile potenţiale ale unui loc specific; al acelora care confruntă timpul şi spaţiul real cu sfera imaginarului ; diferite medii electronice (video,computerul, televiziunea etc.), galeria de artă , instituţii şi natura.


Fisa analitica