Istoria artei 6.

Cursul de istoria artei este programat pe trei ani şi cuprinde: Istoria artei din secolul 20, curente şi tendinţe în artele plastice contemporane ;Istoria artei universale de la începuturi până în secolul 20, şi Istoria artei româneşti. În această formulă absolventul poate aprofunda şi specializa frecventând, în continuare Studiile de masterat şi în final de doctorat.


Fisa disciplinei