Anatomie artistică 1.

Regimul disciplinei: obligatorie

Structura disciplinei:

  • semestrul 2. – 2 credite, 1 curs, 1 seminar

Titularul activităţii de curs și seminar: Izsák Előd


Descrierea disciplinei

Disciplina cuprinde studii teoretice şi practice din domeniul anatomiei corpului uman:

  1. sistemul osos şi muscular al corpului uman,
  2. anatomia comparativă (sistemul osos ţi muscular uman după vârstă sex),
  3. digrame de mişcare cu corpul uman.

Scopul disciplinei este însuşirea cunoştinţelor anatomice şi reprezentarea formelor anatomice prin studii de desen. Studiile anatomice, împreună cu studiul desenului,formează una dintre competenţele de bază ale cunoaşterii şi a capacităţii de reprezentare vizuală în sistemul abordat.

Bibliografie

  • Gottfried Bammes: Die Gestalt des Menschen, Lehr- und Handbuch der Anatomie für Künstler, VEB Verlag der Kunst Dresden, 1982
  • Burne Hogarth: Dynamic Anatomy (Anatomie dinamică)
  • Barcsay Jenő: Művészeti Anatómia, Corvina Budapest, 1955
  • Székely Bertalan Mozgástanulmányai, M.K.Főiskola, Balassi Kiadó – Tartóshullám, Bp, 1992
  • Gheorghe Ghitescu: Anatomie Artistica, Editura Polirom, Bucuresti, 2011

Fișa analitică