Felvételi 2024

25-sz-melleklet-admitere-arte-plastice-2024.docx

Képzőművészet - Grafika szak / Alapképzés

diagram 1

KÉPZŐMŰVÉSZET SZAK – GRAFIKA
3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton
A képzés három éve alatt a hallgatók elsajátítják a vizuális kommunikáció alapjait, betekintést
nyernek a tudatos tervezés folyamatába, megismerkednek a mozgókép alkalmazásaival, a
kortárs művészet lehetőségeivel, megszerzik az alkotómunkához elengedhetetlen gyakorlatot,
és azt az elméleti alapot, amely a tanulmányok mesterképzésen való folytatásához szükséges.
A grafika szak felszerelt és barátságos alkotói közegében lehetőség nyílik a csapatmunkára, és
ezáltal a komplexebb projektek kivitelezésére is. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a
projektalapú oktatásra, melynek célja felkészíteni hallgatóinkat a kreatív szakmában való
elhelyezkedésre.
MIT TANULHATSZ?
Grafikus rajz, művészeti anatómia, szín- és formatanulmányok, távlattan (3D), fotográfia,
írásművészet, kompozíció, metszet, animáció, digitális képfeldolgozás, művészettörténet,
vizuális kommunikáció, esztétika, szemiotika, művészetmenedzsment.

SZAKIRÁNYOK
Tervezőgrafika
Branding, arculattervezés, tipográfia, plakátművészet, csomagolástervezés, fotográfia, digitális
tervezés, web- és applikációtervezés, könyvművészet, illusztráció, képregény.
Animáció
Motion design, videó-, reklám-, kliptervezés, audiovizuális struktúrák, multimédia, intermédia,
installáció, médiatörténet.
HOL HELYEZKEDHETSZ EL?
Kreatív stúdióknál, digitális ügynökségeknél (junior tervezőgrafikus, junior web designer),
reklámszakmában (operatőr, vágó, grafikus), animációs stúdióban (rajzoló, karaktertervező),
3D-s tervezőműhelyben, könyvkiadónál (könyvgrafikus, illusztrátor), nyomdaiparban,
oktatásban; szabadúszó grafikusként, illetve animátorként, független vizuális művészként.

 

Beiratkozás

2024. július 8-19.

Felvételi vizsgák időpontja

2024. július 22-23.

Eredményhirdetés

2024. július 22-24.

Fellebbezés

eredményhirdetéstől számított 48 órán belül

Anyakönyvezés

2024. július 22-26.

 

A felvételi hagyományos, off-line módon fog zajlani.

Képzőművészet-Grafika szak, BA alapképzés

 

 1. Próba: 2024. július 22​ - 8 óra

Természet utáni rajz pl. csendélet, portré, stb. a hagyományos rajzeszközök segítségével: (ceruza, szén, tus, pasztell).

Ennek a feladatnak a jelentősége, a megfigyelő képesség, az arányérzék, a tömeg visszaadásának és a kifejezési készségnek a felmérése.

 

2.1. Próba: 

2024. július 23 - 9 óra

Kreatív gyakorlat, amely az alkotói fantázia, a kompozíciós készség, az alkalmazott grafikára való hajlam megállapítására irányul. A gyakorlathoz felhasználható anyagok: különböző rajzeszközök, színes ceruza, akvarell stb. folyóiratból kivágott betűtípusok, fotók, színes felületek és papírragasztó. A munkát 50*70 cm méretben kell megalkotni. A vizsga ideje 4 óra.

 

Amennyiben a felvételiző nem tartja be a fenti szabályokat, a versenyből kizárható.

 

A vizsga időtartama 4 óra.

 

2.2. Próba:

2024. július 22-23, 17 órai kezdettel

Interjú a felvételiző személyes alkotói mappája kapcsán, melynek tartalmaznia kell különböző médiumban – mint rajz, fotó, alkalmazott grafikai kompozíció (graphic design, könyvgrafika, plakát), számítógépes grafika, videóklip, számítógépes animáció vagy intermédia típusú elképzelés - kb. 25 darab általa készített alkotást.

Az interjú célja: letesztelni a jelentkező diák intellektuális beállítottságát, intelligenciáját és a szakosítási iránynak megfelelő képességét. A személyes alkotói mappát kérjük hozzák magukkal.

 

A felvételi jegy összetétele:

 • 50% természet utáni rajz
 • 40% kreatív gyakorlatok és interjú
 • 10% érettségi átlag

 


Helyek száma:

Tandíjmentes helyek:  27

Tandíjas helyek: 8


Beiratkozási iratok:

 • beiratkozási kérelem - nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető;
 • érettségi diploma vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat (a 8. pontban rögzítettek szerint). A 2016-ban érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyet. Támogatott helyre bejutottak az egyetemi év megkezdése előtt kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján alkalmas az adott szak elvégzésére;
 • 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép;
 • születési bizonyítvány hitelesített másolata.

Esetenként szükséges még:

 • házassági bizonyítvány hitelesített másolata;
 • hallgatói igazolvány, vagy a hallgatói státuszt igazoló okirat azoknak a jelentkezőknek, akik egy másik felsőoktatási intézmény, illetve másik szak hallgatói;
 • felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak vagy intézmény felvételi vizsgájára jelentkeznek;
 • egyetemi vagy főiskolai oklevél hitelesített másolata;
 • tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért I, II, III helyezést, vagy dicséretet igazoló oklevelek (eredeti vagy hitelesített fénymásolat);
 • a szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb dokumentumok;

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • halotti bizonyítvány hitelesített másolata, félárvák és árvák esetében;
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

Külföldi állampolgárok beiratkozásához szükséges iratok:

 • születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;
 • orvosi igazolás (egy nemzetközi nyelven);
 • 3 db. fénykép.
 • a tanulmányi befogadó levél kibocsájtását igénylő kérvény; letölthető innen


 

Ajánlott könyvészet

Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Megjelent: Gondolat kiadó, Bp., 1979.
Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Megjelent: Gondolat kiadó, Bp., 1979.
Beke László: Műalkotások elemzése (1). Képzőművészet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Beke László: Műalkotások elemzése (1). Képzőművészet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

 

 

  

 

 

 

 

 

 


A felvételi jegy összetétele

 • 50 % - megfigyelés utáni rajz próba
 • 40 % - kreativitás próba, portfólió
 • 10 % - érettségi átlag

 

diagram 2