Távlattan 2.

A tantárgy típusa: kötelező

A tantárgy felépítése:

  • 4. szemeszter – 2 kredit, 1 előadás, 1 labor

A tantárgy oktatója: dr. Antik Alexandru


Analitikus terv


Általános bibliográfia