Felvételi 2020

Képzőművészet - Grafika szak / Alapképzés

diagram 1

Beiratkozás: 2020. 07. 13-22

Felvételi vizsgák: 2019. 07. 23-24

Eredményhirdetés: 2020. 07. 23-24

Anyakönyvezés: 2020. 07. 24-29


Helyek száma:

Tandíjmentes helyek: 23

Tandíjas helyek: 12


Beiratkozási iratok:

 • beiratkozási kérelem - nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető;
 • érettségi diploma vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat (a 8. pontban rögzítettek szerint). A 2016-ban érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyet. Támogatott helyre bejutottak az egyetemi év megkezdése előtt kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján alkalmas az adott szak elvégzésére;
 • 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép;
 • születési bizonyítvány hitelesített másolata.

Esetenként szükséges még:

 • házassági bizonyítvány hitelesített másolata;
 • hallgatói igazolvány, vagy a hallgatói státuszt igazoló okirat azoknak a jelentkezőknek, akik egy másik felsőoktatási intézmény, illetve másik szak hallgatói;
 • felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak vagy intézmény felvételi vizsgájára jelentkeznek;
 • egyetemi vagy főiskolai oklevél hitelesített másolata;
 • tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért I, II, III helyezést, vagy dicséretet igazoló oklevelek (eredeti vagy hitelesített fénymásolat);
 • a szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb dokumentumok;

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • halotti bizonyítvány hitelesített másolata, félárvák és árvák esetében;
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

Külföldi állampolgárok beiratkozásához szükséges iratok:

 • születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;
 • orvosi igazolás (egy nemzetközi nyelven);
 • 3 db. fénykép.
 • a tanulmányi befogadó levél kibocsájtását igénylő kérvény; letölthető innen

A felvételi vizsga tartalma

 • I. megfigyelés utáni rajz próba - gyakorlati vizsga 

- a vizsga lehetséges témája: tanulmányrajz csendélet, vagy élő modell után

- a vizsgára kötelező hozni a rajzeszközöket (ceruza, vagy szén), a rajzlapot az egyetem biztosítja

 • II. kreativitás próba - gyakorlati vizsga és  interjú az egyéni szakmai tevékenységet tükröző mappa bemutatása kapcsán

- a gyakorlati vizsga lehetséges témája: plakát- , illusztráció-, vagy képregénytervek készítése egy megadott témára

- a gyakorlati vizsgára kötelező hozni rajzeszközöket (ceruza, pasztell, filctollak, tus, akvarell, tempera, stb), vágóeszközöket (olló, szike), ragasztóanyagokat

-  a gyakorlati vizsgán - kollázsok készítésére - felhasználhatóak különféle képanyagok (magazinokból-, képesújságokból kivágott képek, betűelemek)

-  a gyakorlati vizsga alatt tilos az internet-, illetve a telefon használata

- az egyéni tevékenységet tükröző mappa tartalmazhat: tanulmányrajzokat, tanulmány vázlatokat, egyéni garfikákat, grafikai terveket, fotókat, mozgóképes (kisfilmek, animációk) munkákat

- amennyiben a mappa mozgóképes munkákat is tartalmaz, azokat pendrive-ról vagy CD lemezről kell bemutatni

 

Ajánlott könyvészet

Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Megjelent: Gondolat kiadó, Bp., 1979.
Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Megjelent: Gondolat kiadó, Bp., 1979.
Beke László: Műalkotások elemzése (1). Képzőművészet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Beke László: Műalkotások elemzése (1). Képzőművészet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

 

 

  

 

 

 

 

 

 


A felvételi jegy összetétele

50 % - megfigyelés utáni rajz próba

40 % - kreativitás próba, portfólió

10 % - érettségi átlag


 
diagram 2